Driehoek Noordpolder

Het initiatief van onder meer Kalliste om van Driehoek Noordpolder een duurzame woonomgeving te maken is medio 2020 gestart. De locatie aan de noordoostzijde van Berkel en Rodenrijs vormt de afronding van de Edelsteenbuurt en de overgang van de bestaande woonwijk naar het Annie MG Schmidt Park.

Het initiatief zal begin 2021 ruimtelijk vorm gaan krijgen. Aan de hand van het vraaggestuurde planproces WijzerWonen zal, in samenspraak met omwonenden, gemeente en collega ontwikkelaar, nader invulling gegeven worden aan de werkelijke woonbehoefte. Een integrale aanpak van de leefomgeving. De aspecten wonen, natuur en mobiliteit vormen het fundament voor een duurzame wijk.

Daar waar in het recente verleden een N-autoweg was voorzien onderzoeken wij de kansen voor een aantrekkelijk suburbaan woonmilieu. Een ‘nieuw stedelijk gebied’ zoals benoemd in de gemeentelijke structuurvisie van Lansingerland.

Neem voor meer informatie contact met ons op via telefoonnummer 088 - 100 95 00 of stuur een e-mailbericht naar:   berkelenrodenrijs@kalliste.nl.

Meer weten?

Contactpersoon
Locatie
Berkel en Rodenrijs
Status
In ontwikkeling