Kalliste wijst partijen de weg. Ontwikkelen voor en samen met deze partijen maakt van een betrokkene een partner!

Partners

Op basis van de gemeenschappelijke projectdoelstelling realiseert Kalliste succesvolle woningbouwprojecten. Vanuit de immer centraal staande klant – de bewoner - worden projecten haalbaar gemaakt. Haalbaar voor de bewoners én haalbaar voor alle betrokkenen. Deze betrokken zijn voor ons partners!

Van particuliere grondeigenaar tot corporatie, van belegger tot gemeente, Kalliste werkt veelvuldig voor en samen met deze partijen. Om te komen tot het werkelijke succes dienen de individuele belangen van de betrokkenen te worden gediend. Het tussen partijen verbindende element, de collectieve projectdoelstelling, maakt dit mogelijk.

Alle partners leveren toegevoegde waarde, faciliterend, initiërend of acterend vanuit een grondpositie. Kalliste stuurt en bepaald op haar eigen kritische en creatieve wijze de koers. Kalliste zorgt ervoor, zoals een goede reisleider betaamd, dat de reis voor allen eindigt aan de top.