Bewust Nieuwbouw

Met BewustNieuwbouw.nl wil de NEPROM actuele en uitnodigende informatie bieden over het kopen en huren van een nieuwbouwhuis, vanaf het moment dat een verhuiswens ontstaat tot na de overhandiging van de sleutels.

De meeste mensen hebben weinig ervaring met het kopen of huren van een nieuwbouwhuis. Zij weten vaak niet goed wat daar allemaal bij komt kijken. Met Bewust Nieuwbouw wil de NEPROM eraan bijdragen dat consumenten beter geïnformeerd zijn en daardoor een betere gesprekspartner worden voor de professionals. Dat helpt bouwers, ontwikkelaars, beleggers en woningcorporaties een nog beter product voor de consument te ontwikkelen.

De lancering van   Bewust Nieuwbouw  past in de omslag naar een meer consumentgerichte manier van ontwikkelen en bouwen, die marktpartijen de laatste jaren hebben gemaakt. Steeds vaker ontwikkelen zij projecten via co-creatie, collectief particulier opdrachtgeverschap en nieuwe vormen van marktonderzoek en (online) participatie. Met Bewust Nieuwbouw zorgt de NEPROM ervoor dat de consumentgerichtheid ook op brancheniveau meer vorm en inhoud krijgt. De site legt de verbinding tussen aanbieders en consumenten.

NEPROM

Kalliste heeft zich in 2014 aangesloten  bij de NEPROM (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen). Het Doel van de NEPROM: de samenwerking bevorderen tussen overheid en ontwikkelaars bij de totstandkoming van vastgoedprojecten. Kalliste onderschrijft het belang van optimale ontwikkelcondities en de hiervoor noodzakelijke publiek private samenwerking.

De   NEPROM  streeft ernaar om de gezamenlijke belangen van haar leden te behartigen. De leden zijn in Nederland gevestigde rechtspersonen, die onroerend goed en/of gebieden ontwikkelen of herontwikkelen. De NEPROM hanteert toelatingscriteria voor het lidmaatschap en nieuwe leden dienen de Gedragscode van de NEPROM te onderschrijven.

De NEPROM telt 50 leden (juli 2014) die naar schatting 50% van alle nieuwbouwwoningen ontwikkelen, circa 70% van het metrage aan nieuwe of vernieuwde kantoorruimte en circa 80% van het metrage aan planmatig (her)ontwikkelde winkelcentra.

De NEPROM bestaat uit verschillende bloedgroepen. Het regionaal actieve ontwikkelbedrijf met de directeur-grootaandeelhouder hoort net zo goed bij de NEPROM thuis als de beursgenoteerde onderneming die internationaal actief is. De ontwikkelbedrijven van de grote Nederlandse bouwondernemingen zijn bij de NEPROM aangesloten, maar dat geldt ook voor middelgrote bouwbedrijven en nichespelers die aan ontwikkeling doen. Ook de Nederlandse vastgoedbeleggers – institutioneel en privaat - die actief zijn als opdrachtgever voor nieuw of vernieuwd vastgoed voor de eigen vastgoedportefeuille, zijn bij de NEPROM aangesloten. En om dezelfde reden zijn ook woningcorporaties met een ontwikkelafdeling lid van de NEPROM.

NEPROM als Keurmerk

Ondernemingen die lid willen zijn van de NEPROM, moeten van aantoonbaar goed gedrag zijn. Wij spreken onze leden aan op drie kernwaarden: zorgvuldigheid, integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid. De   NEPROM Gedragscode  maakt duidelijk aan welke regels onze leden zich moeten houden. Het onderschrijven van de code is voorwaarde voor lidmaatschap van de vereniging en een onafhankelijke commissie ziet toe op de naleving van deze gedragscode. Wanneer partijen over de schreef gaan treedt het NEPROM-bestuur handelend op, met als doel een blijvende gedragsverandering. De komende jaren werken we toe naar een situatie waarin het lidmaatschap van onze vereniging wordt gezien als een keurmerk. Niet alleen in de wereld van de professionals, maar ook in het contact tussen onze leden en de samenleving.