GiesbersGroep

GiesbersGroep is een bundeling van 3 over Nederland verspreide ondernemingen die actief zijn in bouw, vastgoed en gebiedsontwikkeling; Giesbers Ontwikkelen en Bouwen te Wijchen, Giesbers Rotterdam Ontwikkelen en Bouwen en Kalliste Woningbouwontwikkeling.
Een groep die niet alleen ons, maar ook u als klant van Kalliste belangrijke voordelen biedt.

GiesbersGroep vormt een netwerk waarbinnen op verschillende terreinen kennis, ervaring en diensten worden uitgewisseld. Bovendien biedt deze samenwerkingsvorm voor ons belangrijke voordelen wanneer complexe en/of grootschalige projecten om extra mankracht en faciliteiten vragen.

De nodige expertise en slagkracht

De mogelijkheid om op elk moment een beroep te kunnen doen op materiële en personele ondersteuning, maar ook het ‘in huis hebben’ van disciplines als duurzaamheidstechnieken, transformatie van bestaand vastgoed, een betaalbaar woonconcept (voor onder meer de sociale huuropgave), renovatie en onderhoud, maken ons tot een partij die over voldoende expertise en slagkracht beschikt om elke uitdaging op eigen wijze met vertrouwen aan te gaan.

Bovendien is het voor u als opdrachtgever natuurlijk een prettig idee om te weten dat uw partner in voorkomende gevallen de nodige rugdekking geniet van een solide en eerst en vooral op continuïteit gerichte maatschappij als GiesbersGroep.

Onze Gedragscode

We stimuleren interactie en streven een open cultuur na waarin de dialoog over een afwijkende mening en initiatief worden gewaardeerd. Ook hebben we afspraken gemaakt hoe we met elkaar om willen gaan. Deze zijn vastgelegd in onze Gedragscode. Thema’s die daarin zijn opgenomen zijn onder meer respect, integriteit en het gebruik van social media. We hebben een integriteitsmedewerker en een vertrouwenspersoon aangesteld.