Boven: weergave netwerk GiesbersGroep

Boven: beeld Karuna Foundation

GiesbersGroep

GiesbersGroep is een bundeling van zes over Nederland verspreide ondernemingen die actief zijn in bouw, vastgoed en gebiedsontwikkeling. Een groep die niet alleen ons, maar ook u als klant van Kalliste belangrijke voordelen biedt.

GiesbersGroep vormt een netwerk waarbinnen op verschillende terreinen kennis, ervaring en diensten worden uitgewisseld. Bovendien biedt deze samenwerkingsvorm voor ons belangrijke voordelen wanneer complexe en/of grootschalige projecten om extra mankracht en faciliteiten vragen.

De nodige expertise en slagkracht

De mogelijkheid om op elk moment een beroep te kunnen doen op materiële en personele ondersteuning, maar ook het ‘in huis hebben’ van disciplines als duurzaamheidstechnieken, transformatie van bestaand vastgoed, een betaalbaar woonconcept (voor onder meer de sociale huuropgave), renovatie en onderhoud, maken ons tot een partij die over voldoende expertise en slagkracht beschikt om elke uitdaging op eigen wijze met vertrouwen aan te gaan.

Bovendien is het voor u als opdrachtgever natuurlijk een prettig idee om te weten dat uw partner in voorkomende gevallen de nodige rugdekking geniet van een solide en eerst en vooral op continuïteit gerichte maatschappij als GiesbersGroep.

Maatschappelijk betrokken

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen houdt voor GiesbersGroep in: bewust en structureel inhoud geven aan haar maatschappelijke rol en zo toegevoegde waarde creëren, zowel voor de onderneming en de daarbij betrokken mensen als voor de omgeving. 

GiesbersGroep heeft in 2007 Karuna Foundation opgericht, een stichting die bij uitstek een ondernemende aanpak hanteert bij het uitvoeren van haar missie: preventie van vermijdbare handicaps en een beter leven voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden.

Giesbers en Karuna, de één profit en de andere non-profit, gaan uit van dezelfde bedrijfsfilosofie en ondernemingsprincipes - zoals een innovatieve, mensgerichte aanpak en voortdurende verbetering. Met haar steun aan Karuna Foundation wil GiesbersGroep graag een voorbeeld zijn voor andere ondernemingen in het op een ondernemende wijze nemen van medeverantwoordelijkheid voor ontwikkelingsprocessen in derde wereld landen.
Voor meer informatie: www.karunafoundation.nl