Madaster: kadaster voor materialen

Pablo van den Bosch, Madaster:
“De circulaire economie biedt ons allemaal kansen”

Afval is materiaal dat in de anonimiteit terecht is gekomen. Zo staat het op de website van Madaster. Om te voorkomen dat het wordt verbrand in een ‘crematorium voor grondstoffen’ krijgen alle materialen een identiteit, vastgelegd in een paspoort. Vervolgens krijgt iedereen toegang tot alle paspoorten, als in een bibliotheek. Dat is Madaster: kadaster voor materialen in vastgoed. Als onderdeel van Giesbers Groep participeert ook Kalliste in dit onafhankelijke platform dat zich sterk maakt voor een circulaire economie.

“Zo langzamerhand kan niemand meer de noodzaak ontkennen om de transitie te maken van een lineaire naar een circulaire economie,” opent Pablo van den Bosch. Hij is boardmember van de Madaster Foundation, die aan de wieg staat van deze nieuwe ‘burgerlijke stand’ voor materialen. “Onze samenleving komt er op pijnlijke wijze achter dat de aarde ons niet ongelimiteerd kan blijven helpen bij ons ondernemen, produceren en bouwen. We móeten anders omgaan met onze grondstoffen en een economie inrichten waarin we spullen keer op keer opnieuw gebruiken.” Oké, dat snappen we. Ook Kalliste wil – op zoek naar wegen om circulariteit in haar ontwikkelbedrijf te implementeren – als partner een bijdrage leveren aan verdere ontwikkeling van Madaster. Maar hoe krijgen we de sector mee? De bouwers en ontwikkelaars, de ontwerpers en fabrikanten van bouwmaterialen?

Lees verder>>