Kalliste ontmoet inwoners Oud Gastel

Op 19 december hebben Kalliste Woningbouwontwikkeling en de direct omwonenden van de ‘Ontwikkeling Oud Gastel centrum’ met elkaar kennisgemaakt.
Een ontmoeting tussen Kalliste met haar projectpartners en de buren van Bernardushof, de naam van het nieuwe woonbuurtje gelegen tussen de Kerkstaat en Monseigneur Meeuwissenstraat.

De avond had een informatief karakter. Buren werden in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en om kennis te maken met het planteam. Veel positieve reacties van de aanwezigen over de toekomstige ontwikkeling. Enkele kritische vragen en suggesties zijn in ontvangst genomen.

Bernardushof gaat ruimte bieden aan een variatie van woningen, van levensloopbestendig tot royale twee-onder-een-kapwoningen. Het voormalige klooster naast de kerk en de oude Bernardusschool worden ingepast in de ontwikkeling als herenhuizen en unieke schoolwoningen.

Eind januari/begin februari zal Kalliste haar eerste Woonworkshop houden. Tijdens deze bijeenkomst worden potentiële kopers uitgedaagd om mee te denken over de plannen. De 29 woningen worden middels het WijzerWonen-proces van Kalliste in samenspraak met geïnteresseerden verder uitgewerkt. Geïnteresseerden ontvangen te zijner tijd een uitnodiging voor deze Woonworkshop.