HOERA!

Op 10 december is de omgevingsvergunning voor ‘PUUR Wonen in Meerhoven’ onherroepelijk geworden. Vandaag hebben wij de kopers dan ook kunnen berichten dat alle opschortende voorwaarden zijn vervuld en de leveringen van de grond ingepland kunnen worden.

Na het bouwrijp maken van de locatie, zal Giesbers Ontwikkelen en Bouwen te Wijchen in het eerste kwartaal van 2021 starten met het bouwen van twee modelwoningen en het voorbereiden van de overige bouwwerkzaamheden.

Er zijn nog maar enkele woningen beschikbaar in dit duurzame plan met massief houten woningen (CLT).
Kijk voor meer informatie op www.PuurWoneninMeerhoven.nl.

Facebook

Website