FITWONEN in twee minuten

U heeft het wellicht gezien tijdens de Provada eerder dit jaar: de film over FITWONEN waarin de waarden achter dit woonconcept toegelicht worden. Nu de eerste projecten volgens dit concept in ontwikkeling zijn, blijkt de waardencirkel van FITWONEN te resulteren in gewenste optimale oplossingen voor gemeenten en (sociale)woningbeleggers.

Maak ook kennis met FITWONEN, het concept dat ook voor u gegarandeerd bijdraagt aan een integraal toekomstbestendige woningportefeuille.

Binnen het GiesbersAtelier is FITWONEN geïnitieerd om de ambitie van vitale en CO2-neutrale wijken en buurten te verwezenlijken. Door een community benadering met bewuste bewoners ontstaat een toekomstbestendige woning. Een woning die past bij de behoeften van de opkomende participatiemaatschappij. Vraaggestuurd ontwikkelen vanuit de woonbeleving van toekomstige bewoners is passend binnen de sociale én vrijesector onafhankelijk van het segment: huur of koop.

FITWONEN is een integrale benadering op basis van Total Cost of Ownership. Op basis onder meer Nul-op-de-Meter (NOM). Hierbij blijft optimale vrijheid door maatwerk voor de opdrachtgever en bewoner het uitgangspunt.
Bekijk de film en laat u in twee minuteninspireren door het concept en wij laten het concept voor u werken.