Fijne feestdagen

Terugkijkend op 2017 kunnen wij concluderen dat we een mooi jaar achter ons laten, een jaar waarin Kalliste vele mensen heeft kunnen verblijden met dat waar onze krachten liggen; het vraaggestuurd ontwikkelen en realiseren van duurzame nieuwbouw: gezonde woningen in vitale woonbuurten.

In de beide edities van ons magazine Aangenaam! welke in 2017 zijn verschenen, is onder andere aandacht gegeven aan de nieuwe ontwikkelingen en opleveringen van woningen en projecten. Aangezien wij ook veel waarde hechten aan het integreren van duurzaamheid en de bewustwording hiervan in de leefwijze van een ieder, had dit thema ook een belangrijke rol in beide uitgaven.
 
Graag willen we ook nog even de aandacht vestigen op het woonconcept FITWONEN.
FITWONEN staat voor een Flexibel, Innovatief en Toekomstbestendig Nul-op-de-Meter-woonconcept voor nieuwbouwwoningen. Dit is wonen voor nu én in de toekomst waarmee Kalliste met haar gewaardeerde partners bouwt aan een vitale en CO2 neutrale woonbuurt .
 
Het jaar 2018 zouden wij o.a. graag in willen gaan met een nieuwe collega; wij zijn op zoek naar een projectsecretaresse. Wellicht wilt u onze nieuwe collega worden of kunt u ons helpen in onze zoektocht naar een nieuwe collega?

Vol enthousiasme en verwachting kijken we vooruit naar wat 2018 ons gaat brengen.
Van 23 december tot en met 7 januari is Kalliste gesloten.

Voor urgente zaken treft u onze contactgegevens aan op onze website; www.kalliste.nl

Wij wensen u hele fijne feestdagen en een gezond en succesvol 2018 toe!

Het team van Kalliste Woningbouwontwikkeling BV