Het MarketingHuis van Kalliste met op het fundament van de succesvolle verkoop de drie pijlers.

Kalliste brengt op basis van het MarketingHuis een project in vier stappen tot succesvolle verkoop volgens het Actieplan.

MarketingHuis

Woningbouwprojecten ontwikkelen vraagt om  meer dan alleen het  technisch ontwikkelen van een woning. Het vraagt om het succesvol bijeenbrengen van vraag en aanbod:  om marketing.  

Marketing gaat over het bijeenbrengen van de vraag- en aanbodzijde van de markt. Fundamenteel daarbij is welke van deze twee kanten het uitgangspunt is. Redenerend vanuit de aanbodzijde, is het de kunst om te verkopen wat we kunnen maken. In de visie van Kalliste nemen we de klant (de vraagzijde) als uitgangspunt, we maken én verkopen de vraag.

In de projectmarketing van Kalliste - het MarketingHuis -  staan drie pijlers centraal op het verkoopsucces, het fundament. Met het Actieplan werken we vervolgens in vier stappen naar een succesvolle verkoop. De drie pijlers van het Marketinghuis:

1. Klant centraal

Vanuit onze visie op woningbouw: ‘Als ieder individu uniek is moet zijn woning dat ook kunnen zijn’, nemen wij de woonwensen van de consumenten serieus. Toekomstige bewoners bepalen zelf waar en hoe zij willen wonen. Zij zijn uitstekend in staat hun woonwensen te verwoorden.

2. Persoonlijk contact & Begeleiding

Met de persoonlijke betrokkenheid, het inlevings-vermogen, de kennis en ervaring van Kalliste begeleiden wij de woonconsumenten. Daarin is het WijzerWonen-proces een effectief model gebleken.  In een intensief en gestructureerd proces kunnen de consumenten de woning beïnvloeden. Met deze unieke werkwijze matchen wij vraag en aanbod.

3. Open & Transparant

Open en transparant zijn uitgangspunten in onze aanpak.
We zoeken bewust de dialoog met alle partners van het project; de toekomstige bewoners, belanghebbenden, architect, gemeente en stedenbouwkundigen. Vanuit de overtuiging dat  alleen het verschil gemaakt kan worden door het dienen van het gezamenlijk belang, maken wij samen met u het project haalbaar.