Wonen in de Stadstuin

Kalliste Woningbouwontwikkeling presenteert, na eerdere consultatie met de huidige buurtbewoners, de samen met Mecanoo architecten verder uitgewerkt planvisie Wonen in de Stadstuin. Met een door de gemeente gekozen vooruitstrevende vorm van buurtparticipatie heeft Houten een primeur.

 "Privacy, kleinschaligheid en sociale veiligheid zijn belangrijke invloeden vanuit de omwonenden die in de visie is verwerkt.  Met een minimale afstand van 18 meter, oplopend naar grotere afstanden, van de bestaande woningen tot aan de nieuwbouw én met onder meer nieuw de aan te planten leibomen wordt de privacy voor bestaande bewoners gewaarborgd. Door een duidelijke scheiding van het autoverkeer, voetgangers en het fietsverkeer (een  typisch  Houtense  oplossing) ontstaan nieuwe  veilige verkeerssituaties en ontmoetingsruimten." Aldus Paul Ketelaars van Mecanoo architecten. "Door het echt autovrij houden van het woongebied ontstaat een openbaar, groen en veilige park: De Stadstuin"
Informatie over het plan, biedboek selectie fase 1 en planpresentatie fase 2, staan hiernaast op deze website vermeld. Tevens zijn impressies weergegeven van de beoogde uitwerking van het plan, de woningen en de inpassing in de bestaande omgeving. Om optimaal de sfeer van Wonen in de Stadstuin te kunnen voorproeven is een korte film toegevoegd.

'Wonen in de Stadstuin' staat voor een duurzaam en hoogwaardig woongebied met een eigen identiteit welke aansluit bij de bestaande woonwijk en het stadscentrum van Houten. Met respect voor de bestaande situatie en haar gebruikers wordt waarde toegevoegd aan de invulling van het plangebied De Slinger-West.

Duurzame woonomgeving
Het woningbouwproject kenmerkt zich door een gevarieerde, duurzame woonomgeving. Daarbij is een zorgvuldig, integraal ontwerp van de openbare ruimte van groot belang, omdat de kwaliteit van een woning in hoge mate wordt bepaald door de kwaliteit van de woonomgeving.

Gemeenschappelijke buitenruimte
Door een gevarieerde inrichting van de openbare ruimte die uitnodigt tot gebruik en beheer, ontstaat een wijk – een Stadstuin - waar de bewoners èn omwonenden zich thuis kunnen voelen. Hier ontstaat de keuze om naast privé-buitenruimtes ook gemeenschappelijke buitenruimtes voor de bewoners te creëren. Het gemeenschappelijke gebruik van de buitenruimte stimuleert de onderlinge betrokkenheid en sociale veiligheid van de bewoners.

 

Meer weten?

Contactpersoon
Locatie
Houten
Aantal woningen
ca. 35
Status
Advies en Concepten