Loeswijck

Doordat al geruime tijd geen grondgebonden woningen gebouwd waren in de kern van Mierlo, is ervoor gekozen om voornamelijk grondgebonden woningen te realiseren. Een veelheid aan woningtypen en variatiemogelijkheden is ingebracht teneinde de kopers veel keuzemogelijkheden aan te bieden.

Tevens is ervoor gekozen de sociale woningbouw kwalitatief op te waarderen door deze te realiseren in korte blokken en een voorkeur uit te spreken voor het ‘te woon’ principe. Dit principe is samen met woningbouwstichting Compaen voor dit deelgebied uitgewerkt en aan de gemeente gepresenteerd.

Meer weten?

Contactpersoon
Locatie
Mierlo
Aantal woningen
115
Status
Gerealiseerd