De buurt lost startschot voor ‘Hart van Hoogvliet’

Op 12 oktober jl. werden woningzoekenden in Hoogvliet uitgenodigd om mee te denken over de ontwikkeling op de hoek van de Posweg en Alverstraat in Hoogvliet. Veel geïnteresseerden deden mee aan het woonwensenonderzoek tijdens de door Kalliste georganiseerde ‘Meet & Greet, Kalliste en Hoogvliet’. Het voornemen is om circa 16 grondgebonden koopwoningen te realiseren op de locatie van de bestaande kerk en pastorie.

Niet alleen woningzoekenden maar ook veel omwonenden waren benieuwd naar de planvorming in hun straat en wijk. Iedereen werd door het projectteam van Kalliste en HOYT Architecten warm onthaald met een portie warme poffertjes, en dacht mee over de woningen én de woonomgeving.

Kalliste ontwikkelt het project ‘Hart van Hoogvliet’ conform haar beproefde WijzerWonen-concept. Dit betekent dat geïnteresseerden en andere belanghebbenden in een vroeg stadium betrokken worden bij het ontwerp van de woningen én de woonomgeving. Door middel van Woonworkshops worden de woningen afgestemd op de woonwensen van de toekomstige bewoners. Zo ontstaat er een marktconform, en door alle partijen gedragen duurzaam woonproduct.
Ook de omgeving wordt door Kalliste geïnformeerd en betrokken, jong en oud. De jeugd wordt via een tweetal lokale basisscholen, in navolging van onder meer Wonen bij de Groene Vallei te Utrecht, uitgedaagd om hun mening te geven.

Het woonwensenonderzoek aan de Posweg in Hoogvliet is het startschot van de ontwikkeling van het project ‘Hart van Hoogvliet’. Naar verwachting start het ontwikkelproces in januari 2017. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via www.hartvanhoogvliet.nl en ontvangen automatisch een uitnodiging voor de eerste Woonworkshop.

Facebook

Website